Author Archive admin

Centinel Spine®, ABD’deki prodisc® L Total Disk Değişiminin 18 Yıllık Kullanımını Kutluyor

 by Admin,  Ekim 6, 2019- 11:00 am
 Anterior kolon rekonstrüksiyonuna odaklanan en büyük özel omurga şirketi Centinel Spine, LLC, bugün prodisc® L Lumbar Total Disc Replasmanının klinik kullanımının 18. yılını kutladı. 

Prodisc L, bir ve iki seviyeli kullanım için FDA onayı almak üzere ilk kez eşzamanlı IDE çalışmaları sırasında Amerika Birleşik Devletleri’nde implante edildi. İlk implantasyon, bu tarihte 18 yıl önce, bir seviye çalışmanın bir parçası olarak MD, Jack Zigler tarafından Texas Back Enstitüsü’nde gerçekleştirildi. Çalışma, 2006’da prodisc L için nihai FDA onayını desteklemek için gereken klinik verileri sağlamıştır. Çalışmanın sonuçları, prodisc teknoloji platformunda yayınlanan 540+ çalışmanın bir parçası olan çok sayıda makalede yayınlanmıştır.

Çok az sayıda tıbbi cihaz bu kadar uzun bir süre boyunca etkili kalır. Prodisc L’nin kullanımı, sigorta taşıyıcısının onayının artması nedeniyle geçen yıla göre yaklaşık% 40 artarak büyümeye devam ediyor. UnitedHealthcare ve TRICARE de dahil olmak üzere birçok sigorta şirketi, son zamanlarda prodisc L kullanılarak lomber disk değiştirmelerinin geri ödenmesini sağlamak için kapsam kararlarını değiştirdi.

 

Centinel Spine kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri dışında prodisc teknolojisinin kullanılmasından otuz yılını tamamladı. Cihaz ailesi şimdi, ön ve ön-lateral yaklaşım lomber disk replasmanları ve cerrahların hasta anatomisine daha iyi uymasını sağlamak için tasarlanmış çeşitli uç plaka konfigürasyonları içeren dört servikal disk dahil altı parçadan oluşmaktadır. Hepsinde bir etki mekanizması ve düzenli implantasyon sağlamak için güncellenmiş araçlar var. Ürün ailesindeki yeni gelişmeler, FDA IDE çalışmasında güvenliğini ve etkinliğini doğrulamak için prodisc C Vivo ve prodisc C SK ™ cihazlarını kontrol olarak onaylanmış bir servikal TDR ürünü ile karşılaştıran yeni başlatılmış klinik çalışmayı içermektedir.

 

Centinel Spine Başkan ve CEO’su John Viscogliosi “Prodisc‘’in uzun ömürlülüğü tasarım ilkelerini ve rehberli(guide) hareketi sağlayan bir hareket mekanizması ile birlikte istikrarlı bir kemik arayüzü sağlamaktadır. ” dedi

Centinel Spine, 16-18 Ekim 2019 tarihlerinde  Finlandiya’daki Helsinki’deki EUROSPINE  Expo ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek  yıllık toplantısında, şirketin en yeni ön kolon rekonstrüksiyon teknolojilerinin detaylarını anlatacak.

 

Referanslar.

 

1. https://markets.businessinsider.com/news/stocks/centinel-spine-celebrates-18-years-of-usage-of-prodisc-l-total-disc-replacement-in-the-u-s-1028574672
2. https://www.orthospinenews.com/2019/10/03/centinel-spine-celebrates-18-years-of-usage-of-prodisc-l-total-disc-replacement-in-the-u-s/

 

TEYDEB 2.0 ile Sanayiciye 1.2 milyar liralık destek

TEYDEB 2.0 ile Sanayiciye 1.2 milyar liralık destek

Cari açığı azaltacak, katma değeri yüksek ürün ve teknolojileri geliştiren sanayicileri desteklemek üzere 1.2 milyar TL’lik yeni destek programı devreye girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cari açığı azaltacak, katma değeri yüksek ürün ve teknolojileri geliştiren sanayicileri desteklemek üzere 1.2 milyar TL’lik yeni destek programını devreye soktuklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Varank, “Yeni destek programının, cari açığın azaltılması başta olmak üzere yüksek katma değerli ürünlerin üretimine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Açıklamaya göre, reel sektörün araştırma, teknoloji geliştirme ile üniversite-sanayi işbirliği mekanizmalarını, teknoloji tabanlı girişimciliği ve erken aşama girişimlerini destekleyen TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nda (TEYDEB) sistem değişikliğine gidildi. 10 ayrı destek programı sadeleştirildi ve “TEYDEB 2.0” adıyla yeni bir destek programı hazırlandı.

10 farklı destek programının, iki başlık altında toplandığını belirten Varank, “1 Ağustos itibariyle açılan Sanayi destekleri (SADE) kapsamında açılan çağrıya başvuracak projeler için 200 milyon TL bütçe ayrıldı. Yılsonuna kadar sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni çağrılar açacağız. Bu sene açılacak tüm TEYDEB çağrıları aracılığıyla hayata geçirilecek projelere üç yılda 1.2 Milyar TL kullandıracağız. TEYDEB 2.0 kapsamında cari açığı azaltacak veya katma değeri yüksek ürün, süreç ve teknoloji geliştirme projelerini destekleyeceğiz” dedi.

TEYDEB 2.0 için ilk çağrı duyurusu yapılırken, bu çağrıya 31 Aralık 2018’e kadar başvuru yapılabilecek. Proje başvuruları ziyaretli hakemlik ile değerlendirilecek, 31 Aralık beklenmeden başvurular alındıkça değerlendirme süreci başlayacak.

TEYDEB 2.0 ile Gelen Değişiklikler
Sanayi destekleri (SADE) çağrılarında destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak belirlenmiştir.

Projenin destek tutarının en fazla %20’si oranında genel gider desteği ödenebilecektir.

Proje çıktısı değil, çıktının yaygın ekonomik etkisi önemli hale gelmiştir.

Hakemler firmaya ziyarette bulunmayacak, hakemler bir önerge üzerinden değerlendirme yapacak ve puanlama sistemine geçilecektir. Hakem değerlendirmeleri sonucunda belirli bir puanın üzerinde kalan projeler Grup Yürütme Kurulu (GYK)’nın değerlendirmesine sunulacaktır.

https://eteydeb2.tubitak.gov.tr

 

AB ORTAK

AB proje çağrısı kapsamında gıda ve yemde kullanılacak biyo aktif bileşenler projesi için ortak aranıyor.

BBI JU 2018 Çağrısı (H2020-BBI-JTI-2018) kapsamında proje ortağı olabilecek firma arayışı
İspanyada iletişimde olduğumuz araştırma enstitüsünün projesi dahilinde projeye ortak olabilecek aşağıdaki özelliklerde bir firma arayışımız mevcuttur.

BBI.2018.SO3.D5: Produce sustainable and cost-efficient high-performance functional ingredients from alternative sources

PROJE KOORDİNATÖRÜ: İspanyol Araştırma Enstitüsü

PROJE ÖNERİSİ KAPSAMI:

Gıda ve yemde teknolojik olarak uygulanabilecek verimli, ekonomik olarak sürdürülebilir ve düşük çevresel etkiye sahip bir sistemin tarım-gıda yan ürünlerinden biyo-aktif bileşenleri sağlayan döngüsel bir üretim modeli ile geliştirilmesi.

ORTAK İHTİYACI:

 • Lojistik konusunda uzmanı araştırma ve teknoloji kuruluşları ya da sanayi kuruluşları,
 • Meyve suyu ya da buzlu meyveli içerecek geliştirmek üzere gıda sanayi kuruluşu,
 • Yem üreticisi (tercihen su ürünleri yetiştiriciliğinde)

ÇAĞRI GENEL METNİ
BBI 2018. SO3.D5 – Produce sustainable and cost-efficient high-performance functional ingredients from alternative sources
BBI 2018. SO3.D5 – Alternatif kaynaklardan sürdürülebilir ve düşük maliyetli yüksek performanslı fonksiyonel bileşenler üretilmesi

Eylem Türü: İnovasyon eylemi – demonstrasyon eylemi
Özel Sorun:
Artan dünya nüfusu ve gıda, yem, nutrasötikler, kozmetik, ilaç vb. için fonksiyonel ürünlere olan talepteki artışın artmasıyla endüstri ve akademi, gereken işlevselliği sağlayabilen biyo-aktif bileşenler için alternatif kaynaklar aramaktadır.

Alternatif kaynaklara bakıldığında, ar-ge çalışmaları tarım-gıda kalıntıları gibi ikincil biyokütle kaynakları ile alg, mikroorganizmalar ve omurgasızlar gibi alternatif birincil biyokütle kaynaklarına odaklanmıştır. Bununla birlikte, bugüne kadar hiçbiri, maliyet, teknoloji olgunluğu ve mevzuat engelleri nedeniyle gıda bitkileri için büyük ölçekli bir alternatif olarak kendini gösterememiştir.

Bazı potansiyel alternatif hammaddelerin (tarım, gıda veya orman sektörlerinden veya mevsimsel su biyokütlesinden gelen artık biyokütle gibi) mevsimselliği ve yüksek değişkenliği, bunların sürdürülebilir bir biyo-aktif bileşik kaynağı olmasını önlemektedir.

Bu konunun özel hedefi, sürdürülebilir alternatif kaynakların kullanılması yoluyla çeşitli uygulamalar için yüksek performanslı fonksiyonel bileşenlere olan artan talebin karşılanmasına yardımcı olmaktır.

Kapsam:
Gıda, yem, nutrasötikler, kozmetikler, eczacılık ürünleri vb. hedef sektörler için pazar talebini ve güvenlik standartlarını karşılayan yüksek performanslı fonksiyonel bileşenlerin maliyet etkin, verimli ve sürdürülebilir üretiminin gösterilmesi.

Bu konu proteinler dışında tüm biyo-aktif bileşenleri kapsamaktadır.

Teklifler, sürdürülebilir döngüsel ekonomi üretim sistemlerinde fonksiyonel bileşenler ortaya koymak için maliyet etkin, verimli ve sürdürülebilir çözümler sağlayabilen biyokütle kaynaklarını ele almalıdır. Bu konu, tarım ve orman kalıntıları, gıda işleme kalıntı akımları, tohumsuz bitkiler, su kaynaklı biyokütle ve omurgasızlar gibi bitki ve hayvan kaynaklı değişik kaynak ve akımların hammadde olarak kullanılmasını kapsamaktadır. Gıda bitkileri bu konunun dışındadır.

Teklifler, hedeflenen biyokütle besleme stoğu tedarik sistemlerinde lojistik, ulaştırma modları ve beraberindeki altyapıyla ilgili engel ve darboğazların giderilmesini hedeflemelidir. Bunlar arasında toplama sistemleri, ara depolama ve güvenlik konuları sayılabilir.

Bu konu, kimyasal ya da biyoteknolojik işlemleri ya da bunların kombinasyonunu kapsamaktadır.

Teklifler, sağlam bir iş durumuna ve iş planına dayanmalıdır.

Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin çevresel ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Teklifler uygun olduğu durumlarda sosyal etki analizi de içermelidir.

Geliştirilen süreçler ve ürünlerle ilgili olası tehlikeler, ürünlerin REACH mevzuatı ve diğer toksisite gerekliliklerine, güvenlik gerekliliklerine ve ilgili AB mevzuatına tam olarak uyduğundan emin olmak için analiz edilmelidir.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek ve son ürünün güvenilirliğini sağlamak için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL) 6-7 olmalıdır.

Teklifler, çakışmaları önlemek, sinerjiyi ilerletmek ve son teknolojik gelişmelerin ötesine geçebilmek için 7. ÇP ve Horizon 2020, özellikle Horizon 2020 Toplumsal Sorunlar 2’nin “Sürdürülebilir Gıda Güvenliği” (SFS) çağrıları kapsamında finanse edilen projeleri tamamlayıcı özellikte olmalıdır.

Beklenen Etki:
· APG1’e katkıda bulunması: biyo-temelli ekonomide en az bir yeni sektörler arası bağlantı oluşturulması;

· APG2’ye katkıda bulunması: en azından bir tane yeni biyo-temelli değer zincirine zemin hazırlaması;

· APG6’ya katkıda bulunması: piyasa şartlarını karşılayan biyo-temelli kimyasallar ve malzemeler temelinde en az iki yeni (demonstrasyonu yapılan) tüketici ürününün oluşturulması;

· Kullanılan yeni / alternatif hammaddeden en son teknoloji yöntemlere kıyasla % 20 daha fazla değer elde edilmesi.

Gösterge Bütçe: 7 milyon Avro

ufuk2020

HORIZON 2020 nedir?

Avrupa Birliği’nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu HORIZON 2020 Hibe Programı, dünyanın en yüksek bütçeli hibe programıdır. Avrupa’nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan HORIZON 2020, Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülüyor. AB HORIZON 2020 Hibe Programı, uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön vermeyi hedefliyor.

 

 

 

 

HABER_KOSGEB

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) ana hizmet birimi sayısı 6’ya yükseldi. KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle başkanlığın ana hizmet birimlerinde düzenlemeye gidildi, birim sayısı 5’ten 6’ya çıkarıldı.
Söz konusu birimler, Proje Yönetimi Dairesi, KOBİ Geliştirme Dairesi, Finansman Dairesi, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi ile AB ve Dış İlişkiler Dairesi başkanlıkları olarak yeniden düzenlenirken, bunlara Girişimcilik Dairesi Başkanlığı eklendi.  KOSGEB bünyesinde başkan başmüşaviri olarak görev yapanlar, tüm mali ve özlük hakları saklı kalmak kaydıyla başkan müşaviri olarak atanacak.İllerdeki KOSGEB müdürlükleri, başkan yardımcısı veya daire başkanlığına bağlı çalışacak. Başkan yardımcısı veya daire başkanlığının belirlenmesinde başkan yetkili olacak.

Buna göre, yönetmelik kapsamındaki işletmelerin KOBİ vasfını kaybetme/kazanma veya sınıf değiştirme tarihlerinde, kurumlar vergisi mükellefleri için nisan, gerçek/basit usulde gelir vergisine tabi olanlar için mart ayı sonu esas alınacak.

İşletmelerin KOBİ vasfını kaybetmeden önce uygun bulunan proje ve destek başvuruları, KOBİ vasfı kaybedilse bile kazanılmış hak olarak değerlendirilecek ve ödemeler yapılabilecek. KOBİ vasfı kaybedildikten sonra yeni proje ve destek başvurusu yapılamayacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOSGEB’in bugüne kadar 60 ülkenin 73 kuruluşu ve 5 uluslararası örgütle toplam 78 mutabakat zaptı ve bu kapsamda gerçekleştirilebilecek faaliyetleri tanımlayan 7 eylem planı imzaladığını bildirdi.

KOSGEB’in, KOBİ’ler alanında elde ettiği bilgi ve deneyimini, kurulan iş birlikleriyle yurt dışındaki muadil kurum ve kuruluşlara aktardığını anlatan Uzkurt, böylece Türkiye’nin tanınırlığına katkı sağladıklarını söyledi. KOBİ’lerin ticaret hacminin artmasına yönelik faaliyetleri desteklerken, iş birliği yapılan muadil kurumların iyi uygulamaları ışığında kurumsal kapasitelerini de geliştirdiklerini belirten Uzkurt, böylece KOSGEB’in birçok ülkede örnek alınmaya başlandığını kaydetti.

Uzkurt, bu kapsamda KOBİ’lerin dış pazara açılma sürecine destek sağlanması ve destekleme modelleri konusunda elde edilen kurumsal kapasitenin yurt dışındaki muadil kurumlarla paylaşılması amacıyla mutabakat zaptları imzaladıklarına işaret ederek, “KOSGEB, bugüne kadar 60 ülkenin 73 kuruluşu ve 5 uluslararası örgütle toplam 78 mutabakat zaptı ve bu zaptlar kapsamında gerçekleştirilebilecek faaliyetleri tanımlayan 7 eylem planı imzaladı.” diye konuştu.

Türkiye’yi, geçen yıl Afganistan, Endonezya, Etiyopya, Gambiya, Katar, Kenya, Kolombiya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Rusya Federasyonu, Somali, Sudan, Tataristan, Tayland ve Ürdün olmak üzere 16 ülkenin heyetlerinin ziyaret ettiğini aktaran Uzkurt, bu heyetlerle iş birliği alanlarını görüştüklerini bildirdi. Bunların yanında Bahreyn, Bangladeş, Belarus, Kolombiya, Moğolistan ve Tunus’un ise çalışma ziyaretinde bulunduğuna değinen Uzkurt, KOSGEB’in bu ülkelerle deneyimlerini paylaştığını dile getirdi.

“Türkiye, KOBİ Politikası Endeksi’nde birinci”

Uzkurt, KOBİ ve girişimcileri hep daha ileriye taşımak için Avrupa Birliği (AB) entegrasyonuna yönelik çalışmaları gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi. AB tarafından, 2,3 milyar avroluk bütçeyle KOBİ’lerin finansman imkanlarının artırılması, pazarlara erişimlerinin iyileştirilmesi, çerçeve koşullarının geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı”nın (COSME 2014-2020) yürürlüğe konulduğunu anımsatan Uzkurt, söz konusu programın ulusal koordinatörlüğünü yürüttüklerini ve düzenledikleri eğitimlerle bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

KOSGEB’in, “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası”nın prensiplerinin uygulanmasından sorumlu “ulusal koordinatör” olarak görevlendirildiğine dikkati çeken Uzkurt, “Balkan ülkeleri ve Türkiye’de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’na ilişkin çalışmalar kapsamında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) ile projeye dahil olan ülkelerle hazırlanan KOBİ Politikası Endeksi: 2016 raporuna göre, Türkiye bölge birincisi oldu.” ifadesini kullandı.

Uzkurt, KOSGEB’in, OECD, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Gelişen Sekiz Ülke (D8), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Asya’da Güven Artıcı Önlemler Konferansı (CICA) gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla da KOBİ’lere yönelik konularda iş birliği çalışmaları yaptığını kaydetti.

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) faaliyetlerinin, 2008 yılından bu yana KOSGEB koordinasyonunda sürdürüldüğünü hatırlatan Uzkurt, “COSME döneminde ‘pazarlara erişim’ bileşeni altında, KOBİ’lerin AB nezdindeki çalışmalara erişimini ve iş birliklerini artırmak için 11 konsorsiyumla iş birliği sürdürülüyor. Birçok uluslararası program ve projede yer alan KOSGEB, enerji verimliliği konusunda da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile iş birliği içinde projeler gerçekleştiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Referanslar

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/kosgeb-kobigele-proje-yagdi/1195444

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kosgebin-teskilat-yapisinda-degisiklik-40888700

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kosgeb-destek-programlari-yonetmeliginde-degisiklik-/1194223

Haberler_Yasar_2017

12 Aralık 2017, Yaşar Üniversitesi “Mühendislik, İnovasyon ve Girişimcilik” Semineri,İzmir

MarlaDT Engineering tarafından, 12 Aralık 2017 tarihinde Yaşar Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencilerine Girişimcilik dersi kapsamında “Mühendislik, İnovasyon ve Girişimcilik Semineri” gerçekleştirildi. Seminerde MarlaDT Engineering Genel Müdürü Eser Pala konu hakkındaki bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

 

Marla DT

With over 15 years experience in engineering design and development consultancy, we opened our first office in İzmir in 2015. Since, we have served a steadily expanding and highly satisfied customer base with our expertise in Analysis, Design and  Product Optimisation.

Marla DT(Dizayn Teknoloji)
Address: Kazım Dirik Mahallesi 187/1 Sok. No:2 K:1,D:1
Bornova/İZMİR/Turkey , 35040
Tel/Faks   :  +90 232 388 08 07
info@marladt.com
www.marladt.com

Markup: HTML Tags and Formatting

Headings

Header one

Header two

Header three

Header four

Header five
Header six

Blockquotes

Single line blockquote:

Stay hungry. Stay foolish.

Multi line blockquote with a cite reference:

People think focus means saying yes to the thing you’ve got to focus on. But that’s not what it means at all. It means saying no to the hundred other good ideas that there are. You have to pick carefully. I’m actually as proud of the things we haven’t done as the things I have done. Innovation is saying no to 1,000 things.

Steve Jobs – Apple Worldwide Developers’ Conference, 1997

Tables

Employee Salary
John Doe $1 Because that’s all Steve Jobs needed for a salary.
Jane Doe $100K For all the blogging she does.
Fred Bloggs $100M Pictures are worth a thousand words, right? So Jane x 1,000.
Jane Bloggs $100B With hair like that?! Enough said…

Definition Lists

Definition List Title
Definition list division.
Startup
A startup company or startup is a company or temporary organization designed to search for a repeatable and scalable business model.
#dowork
Coined by Rob Dyrdek and his personal body guard Christopher “Big Black” Boykins, “Do Work” works as a self motivator, to motivating your friends.
Do It Live
I’ll let Bill O’Reilly will explain this one.

Unordered Lists (Nested)

 • List item one
  • List item one
   • List item one
   • List item two
   • List item three
   • List item four
  • List item two
  • List item three
  • List item four
 • List item two
 • List item three
 • List item four

Ordered List (Nested)

 1. List item one
  1. List item one
   1. List item one
   2. List item two
   3. List item three
   4. List item four
  2. List item two
  3. List item three
  4. List item four
 2. List item two
 3. List item three
 4. List item four

HTML Tags

These supported tags come from the WordPress.com code FAQ.

Address Tag

1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
United States

Anchor Tag (aka. Link)

This is an example of a link.

Abbreviation Tag

The abbreviation srsly stands for “seriously”.

Acronym Tag (deprecated in HTML5)

The acronym ftw stands for “for the win”.

Big Tag (deprecated in HTML5)

These tests are a big deal, but this tag is no longer supported in HTML5.

Cite Tag

“Code is poetry.” —Automattic

Code Tag

You will learn later on in these tests that word-wrap: break-word; will be your best friend.

Delete Tag

This tag will let you strikeout text, but this tag is no longer supported in HTML5 (use the <strike> instead).

Emphasize Tag

The emphasize tag should italicize text.

Insert Tag

This tag should denote inserted text.

Keyboard Tag

This scarcely known tag emulates keyboard text, which is usually styled like the <code> tag.

Preformatted Tag

This tag styles large blocks of code.

.post-title {
	margin: 0 0 5px;
	font-weight: bold;
	font-size: 38px;
	line-height: 1.2;
	and here's a line of some really, really, really, really long text, just to see how the PRE tag handles it and to find out how it overflows;
}

Quote Tag

Developers, developers, developers… –Steve Ballmer

Strike Tag (deprecated in HTML5)

This tag shows strike-through text

Strong Tag

This tag shows bold text.

Subscript Tag

Getting our science styling on with H2O, which should push the “2” down.

Superscript Tag

Still sticking with science and Isaac Newton’s E = MC2, which should lift the 2 up.

Teletype Tag (deprecated in HTML5)

This rarely used tag emulates teletype text, which is usually styled like the <code> tag.

Variable Tag

This allows you to denote variables.

Tags

Markup: Text Alignment

blog4

Default

This is a paragraph. It should not have any alignment of any kind. It should just flow like you would normally expect. Nothing fancy. Just straight up text, free flowing, with love. Completely neutral and not picking a side or sitting on the fence. It just is. It just freaking is. It likes where it is. It does not feel compelled to pick a side. Leave him be. It will just be better that way. Trust me.

Left Align

This is a paragraph. It is left aligned. Because of this, it is a bit more liberal in it’s views. It’s favorite color is green. Left align tends to be more eco-friendly, but it provides no concrete evidence that it really is. Even though it likes share the wealth evenly, it leaves the equal distribution up to justified alignment.

Center Align

This is a paragraph. It is center aligned. Center is, but nature, a fence sitter. A flip flopper. It has a difficult time making up its mind. It wants to pick a side. Really, it does. It has the best intentions, but it tends to complicate matters more than help. The best you can do is try to win it over and hope for the best. I hear center align does take bribes.

Right Align

This is a paragraph. It is right aligned. It is a bit more conservative in it’s views. It’s prefers to not be told what to do or how to do it. Right align totally owns a slew of guns and loves to head to the range for some practice. Which is cool and all. I mean, it’s a pretty good shot from at least four or five football fields away. Dead on. So boss.

Justify Align

This is a paragraph. It is justify aligned. It gets really mad when people associate it with Justin Timberlake. Typically, justified is pretty straight laced. It likes everything to be in it’s place and not all cattywampus like the rest of the aligns. I am not saying that makes it better than the rest of the aligns, but it does tend to put off more of an elitist attitude.

Tags, , , ,

Markup: Image Alignment

Welcome to image alignment! The best way to demonstrate the ebb and flow of the various image positioning options is to nestle them snuggly among an ocean of words. Grab a paddle and let’s get started.

On the topic of alignment, it should be noted that users can choose from the options of NoneLeftRight, and Center. In addition, they also get the options of ThumbnailMediumLarge & Fullsize.

Image Alignment 580x300

The image above happens to be centered.

Image Alignment 150x150The rest of this paragraph is filler for the sake of seeing the text wrap around the 150×150 image, which is left aligned.

As you can see the should be some space above, below, and to the right of the image. The text should not be creeping on the image. Creeping is just not right. Images need breathing room too. Let them speak like you words. Let them do their jobs without any hassle from the text. In about one more sentence here, we’ll see that the text moves from the right of the image down below the image in seamless transition. Again, letting the do it’s thang. Mission accomplished!

And now for a massively large image. It also has no alignment.

Image Alignment 1200x400

The image above, though 1200px wide, should not overflow the content area. It should remain contained with no visible disruption to the flow of content.

Image Alignment 300x200

And now we’re going to shift things to the right align. Again, there should be plenty of room above, below, and to the left of the image. Just look at him there… Hey guy! Way to rock that right side. I don’t care what the left aligned image says, you look great. Don’t let anyone else tell you differently.

In just a bit here, you should see the text start to wrap below the right aligned image and settle in nicely. There should still be plenty of room and everything should be sitting pretty. Yeah… Just like that. It never felt so good to be right.

And just when you thought we were done, we’re going to do them all over again with captions!

Image Alignment 580x300

Look at 580×300 getting some caption love.

The image above happens to be centered. The caption also has a link in it, just to see if it does anything funky.

Image Alignment 150x150

Itty-bitty caption.

The rest of this paragraph is filler for the sake of seeing the text wrap around the 150×150 image, which is left aligned.

As you can see the should be some space above, below, and to the right of the image. The text should not be creeping on the image. Creeping is just not right. Images need breathing room too. Let them speak like you words. Let them do their jobs without any hassle from the text. In about one more sentence here, we’ll see that the text moves from the right of the image down below the image in seamless transition. Again, letting the do it’s thang. Mission accomplished!

And now for a massively large image. It also has no alignment.

Image Alignment 1200x400

Massive image comment for your eyeballs.

The image above, though 1200px wide, should not overflow the content area. It should remain contained with no visible disruption to the flow of content.

Image Alignment 300x200

Feels good to be right all the time.

And now we’re going to shift things to the right align. Again, there should be plenty of room above, below, and to the left of the image. Just look at him there… Hey guy! Way to rock that right side. I don’t care what the left aligned image says, you look great. Don’t let anyone else tell you differently.

In just a bit here, you should see the text start to wrap below the right aligned image and settle in nicely. There should still be plenty of room and everything should be sitting pretty. Yeah… Just like that. It never felt so good to be right.

And that’s a wrap, yo! You survived the tumultuous waters of alignment. Image alignment achievement unlocked!

Tags, , , , , ,

Translate »