Bilgisayar Destekli Mühendislik(CAE)

 • Bilgisayar Destekli Mühendislik(CAE) Hizmetleri
  2D ve 3D CAD modelleme ve ileri mühendislik hesaplamaları hizmetleri verilmektedir. Proje bazlı entegre mühendislik çözümleri sunulmaktadır.
 • Yapısal Analizler- FEA
  • Lineer statik analizler
  • Lineer dinamik analizler
  • Nonlineer statik analizler
  • Nonlıneer dinamik analizler
  • Kinematik ve dinamik analizler
  • Çarpma analizleri
  • Düşme, devrilme analizleri
  • Sac metal şekillendirme analizleri
  • Dövme analizleri
  • Optimizasyon analizleri
  • Frekans tabanlı analizler
  • Yorulma analizleri
  • Tasarım Optimizasyonu
  • Modal analiz
  • Spektrum analizi
  • Kompozit malzeme analizleri
  • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizleri – CFD
  • Tek fazlı akış analizleri
  • Aerodinamik analizler
  • Dış akış analizleri
  • Karışım ve partikül ayrılması analizleri
  • Çok fazlı akış analizleri
  • Serbest yüzey akışı analizleri
  • Katılaşma analizleri
  • Termal akış analizleri
  • Radyasyon ile iletim analizleri
Translate »