Danismanlik

Danışmanlık Hizmetlerimiz

A. Ar-Ge & Tasarım Merkezi Kurulumu ve Sürdürülebilirliği

A.1. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Teknik Analiz:

 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi ile ilgili firma faaliyet alanları,
 • Mevcut ve planlanan projelerin,
 • Ar-Ge/Tasarım altyapısı,
 • Ar-Ge/Tasarım organizasyonel yapısı,
 • Proje yönetimi,
 • İnsan kaynakları,
 • Bilgi kaynakları,
 • Fikri mülkiyet hakları
 • alanlarındaki kapasite ve yönetim sistemleri mevzuata uygunluğu analiz edilmektedir.

A.2. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Mali Analizi:

Ar-Ge/Tasarım Merkezi yatırımının yıllar itibari ile yaratacağı toplam etki belirlenerek yatırımın beklentilerinin ne ölçüde karşılanabildiği konusunda mali analizler gerçekleştirilmektedir.

A.3.Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yürütme Faaliyetleri

 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi yönetmeliğinin yazılması,
 • İzleme, değerlendirme ve raporlama hizmetinin sağlanması,
 • Mali ve teknik kısımları içeren yıllık izleme raporlarının oluşturulması,
 • Ar-Ge Merkezi personeli için Ar-Ge metodolojisi ve Ar-Ge yönetimi eğitimleri,
 • Mali Yapılandırma hizmeti sonrası mali süreçlerde danışmanlık hizmeti,
 • Teknik verilerin performans kriterlerine uygun olarak düzenli olarak izlenmesi,
 • Proje personelinin aylık adam/ ay sürelerinin hesaplama sisteminin oluşturulması ve kontrolü,
 • Ar-Ge gün sayılarının hesaplama sisteminin oluşturulması ve kontrolü,
 • Merkez için ek ve/veya çıkan personel/proje için değişikliklerin düzenlenmesi,
 • Lokasyon değişikliğine yönelik bildirimlerin bakanlığa yapılması,
 • Bakanlık tarafından verilen ödevlerin gerçekleştirilmesine yönelik planlamanın yapılması ve düzenli olarak izlenmesi,
 • Muhtemel Üniversite – Sanayi veya Sanayi – Sanayi proje bazlı işbirliklerine yönelik destek sağlanması,
 • Temel bilimler desteğine yönelik başvuru süreçlerinin yönetimi,
 • Aylık ziyaret, telefon ve e-posta desteğinin sağlanması, aylık ve yıllık izleme raporlarının hazırlanması,
 • Bakanlık portalına veri girişlerinin yapılması ve faaliyet raporunun oluşturulması,
 • Masraf yeri sorumluluk esasına göre Ar-Ge / Tasarım Merkezi kodlamasının yapılması,
 • Hesap planının yapılandırılması,
 • Vergi Dairesi ve SGK’ya yapılacak müracaatlar ile ilgili bilgilendirme,
 • Ar-Ge / Tasarım Merkezi malzeme sarf reçetelerinin oluşturulması,
 • Sabit kıymet envanterinin yapılması,
 • Ar-Ge / Tasarım bütçe kontrol sisteminin kurulması,
 • Vergi Dairesi’ne ve SGK’ya ilgili müracaatların yapılması,
 • Vergi indirimi tutarının hesaplanması ve beyanı,
 • Yıllık raporlarda mali açıdan uygunluğunun denetiminin yapılması,
 • Ar-Ge / Tasarım Merkezi personeli, İK ve Mali işler personeline uygulama ile ilgili eğitim verilmesi,

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulumu ve Sürdürülebilirliği Hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

B. KOSGEB DESTEKLERİ

B.1. Yurt Dışı Pazar Destek Programı

 

Translate »