HABER_KOSGEB

HABER_KOSGEB

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) ana hizmet birimi sayısı 6’ya yükseldi. KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle başkanlığın ana hizmet birimlerinde düzenlemeye gidildi, birim sayısı 5’ten 6’ya çıkarıldı.
Söz konusu birimler, Proje Yönetimi Dairesi, KOBİ Geliştirme Dairesi, Finansman Dairesi, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi ile AB ve Dış İlişkiler Dairesi başkanlıkları olarak yeniden düzenlenirken, bunlara Girişimcilik Dairesi Başkanlığı eklendi.  KOSGEB bünyesinde başkan başmüşaviri olarak görev yapanlar, tüm mali ve özlük hakları saklı kalmak kaydıyla başkan müşaviri olarak atanacak.İllerdeki KOSGEB müdürlükleri, başkan yardımcısı veya daire başkanlığına bağlı çalışacak. Başkan yardımcısı veya daire başkanlığının belirlenmesinde başkan yetkili olacak.

Buna göre, yönetmelik kapsamındaki işletmelerin KOBİ vasfını kaybetme/kazanma veya sınıf değiştirme tarihlerinde, kurumlar vergisi mükellefleri için nisan, gerçek/basit usulde gelir vergisine tabi olanlar için mart ayı sonu esas alınacak.

İşletmelerin KOBİ vasfını kaybetmeden önce uygun bulunan proje ve destek başvuruları, KOBİ vasfı kaybedilse bile kazanılmış hak olarak değerlendirilecek ve ödemeler yapılabilecek. KOBİ vasfı kaybedildikten sonra yeni proje ve destek başvurusu yapılamayacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOSGEB’in bugüne kadar 60 ülkenin 73 kuruluşu ve 5 uluslararası örgütle toplam 78 mutabakat zaptı ve bu kapsamda gerçekleştirilebilecek faaliyetleri tanımlayan 7 eylem planı imzaladığını bildirdi.

KOSGEB’in, KOBİ’ler alanında elde ettiği bilgi ve deneyimini, kurulan iş birlikleriyle yurt dışındaki muadil kurum ve kuruluşlara aktardığını anlatan Uzkurt, böylece Türkiye’nin tanınırlığına katkı sağladıklarını söyledi. KOBİ’lerin ticaret hacminin artmasına yönelik faaliyetleri desteklerken, iş birliği yapılan muadil kurumların iyi uygulamaları ışığında kurumsal kapasitelerini de geliştirdiklerini belirten Uzkurt, böylece KOSGEB’in birçok ülkede örnek alınmaya başlandığını kaydetti.

Uzkurt, bu kapsamda KOBİ’lerin dış pazara açılma sürecine destek sağlanması ve destekleme modelleri konusunda elde edilen kurumsal kapasitenin yurt dışındaki muadil kurumlarla paylaşılması amacıyla mutabakat zaptları imzaladıklarına işaret ederek, “KOSGEB, bugüne kadar 60 ülkenin 73 kuruluşu ve 5 uluslararası örgütle toplam 78 mutabakat zaptı ve bu zaptlar kapsamında gerçekleştirilebilecek faaliyetleri tanımlayan 7 eylem planı imzaladı.” diye konuştu.

Türkiye’yi, geçen yıl Afganistan, Endonezya, Etiyopya, Gambiya, Katar, Kenya, Kolombiya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Rusya Federasyonu, Somali, Sudan, Tataristan, Tayland ve Ürdün olmak üzere 16 ülkenin heyetlerinin ziyaret ettiğini aktaran Uzkurt, bu heyetlerle iş birliği alanlarını görüştüklerini bildirdi. Bunların yanında Bahreyn, Bangladeş, Belarus, Kolombiya, Moğolistan ve Tunus’un ise çalışma ziyaretinde bulunduğuna değinen Uzkurt, KOSGEB’in bu ülkelerle deneyimlerini paylaştığını dile getirdi.

“Türkiye, KOBİ Politikası Endeksi’nde birinci”

Uzkurt, KOBİ ve girişimcileri hep daha ileriye taşımak için Avrupa Birliği (AB) entegrasyonuna yönelik çalışmaları gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi. AB tarafından, 2,3 milyar avroluk bütçeyle KOBİ’lerin finansman imkanlarının artırılması, pazarlara erişimlerinin iyileştirilmesi, çerçeve koşullarının geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı”nın (COSME 2014-2020) yürürlüğe konulduğunu anımsatan Uzkurt, söz konusu programın ulusal koordinatörlüğünü yürüttüklerini ve düzenledikleri eğitimlerle bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

KOSGEB’in, “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası”nın prensiplerinin uygulanmasından sorumlu “ulusal koordinatör” olarak görevlendirildiğine dikkati çeken Uzkurt, “Balkan ülkeleri ve Türkiye’de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’na ilişkin çalışmalar kapsamında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) ile projeye dahil olan ülkelerle hazırlanan KOBİ Politikası Endeksi: 2016 raporuna göre, Türkiye bölge birincisi oldu.” ifadesini kullandı.

Uzkurt, KOSGEB’in, OECD, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Gelişen Sekiz Ülke (D8), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Asya’da Güven Artıcı Önlemler Konferansı (CICA) gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla da KOBİ’lere yönelik konularda iş birliği çalışmaları yaptığını kaydetti.

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) faaliyetlerinin, 2008 yılından bu yana KOSGEB koordinasyonunda sürdürüldüğünü hatırlatan Uzkurt, “COSME döneminde ‘pazarlara erişim’ bileşeni altında, KOBİ’lerin AB nezdindeki çalışmalara erişimini ve iş birliklerini artırmak için 11 konsorsiyumla iş birliği sürdürülüyor. Birçok uluslararası program ve projede yer alan KOSGEB, enerji verimliliği konusunda da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile iş birliği içinde projeler gerçekleştiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Referanslar

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/kosgeb-kobigele-proje-yagdi/1195444

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kosgebin-teskilat-yapisinda-degisiklik-40888700

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kosgeb-destek-programlari-yonetmeliginde-degisiklik-/1194223

Comments are closed
Translate »