kobi_teknoyatirim

“KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı”

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından KOBİ’lere yönelelik “KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” çağrısı KOSGEB tarafından açılmıştır.

Destek Üst Limiti 5.000.000 TL
Destek Süresi : 36 Ay
Destek Oranları
Mikro İşletmeler
Geri Ödemesiz : %70(Yüksek Teknoloji: +%5) Geri Ödemeli: %30
Orta ve Küçük İşletmeler
Geri Ödemesiz : %60(Yüksek Teknoloji: +%5) Geri Ödemeli: %40
*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)
%100 Teminat Giderleri Desteği
Yatırım projesi süresi içinde verilen destekler

a) Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği
b) Personel gideri desteği
c) Eğitim ve danışmanlık desteği
d) Kira desteği
Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği

a) Makine-teçhizat ve kalıp giderleri,
b) Makine-teçhizata ve kalıba ait taşıma, montaj ve sigorta giderleri,
c) Yazılım giderleri,
d) Üretim hattı tasarım giderleri
için geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz destek sağlanır.

Firmanız aşağıdaki maddelerde belirtilen şartlardan birine uyuyor ise Teknoyatırım tam size göre….
a)KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya
uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
b)Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka
merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
c)Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede
sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
d)Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya
çıkan,
e)Patent belgesi ile koruma altına alınan,
f) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
g)Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,
prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır. Patent belgesi ile koruma altına alınmış
teknolojik ürünler için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent devri yapılmış olması şartı aranır.

 

Destek ve Teklif Talepleriniz için aşağıdaki linkten formu doldurabilir  yada proje@marladt.com adresine mail atabilirsiniz. Uzman personelimiz size en kısa sürede ulaşacaktır. 

 

MarladT Engineering- Destek Talep Formu

Translate »