Stratejik Ürün Destek Programı

Kamuoyuna duyurulan ve sizlerle ana başlıklarını paylaştığımız KOSGEB’in 5 Milyon TL‘lik destek veren Stratejik Ürün Destek Programı‘na ilişkin duyuru metni 1 Aralık 2017’de yayımlanmıştır. Duyuru metninde yer alan detaylar aşağıdaki gibidir:

Başvuru: KOSGEB tarafından 1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

Hedef Ürünler: KOSGEB tarafından stratejik ürün olarak tanımlanan ürünler NACE kodlarına göre belirlenmiştir. Bu sektörde yer alan ürünler aşağıdaki gibidir:

  • 20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
  • 21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
  • 26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
  • 27- Elektrikli teçhizat imalatı
  • 28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
  • 29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
  • 30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç)
  • 32- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
  • 23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde)

Başvuru Şartları: KOBİ, bir büyük işletme ile işbirliği içerisinde başvuru yapmalıdır.

Destek Üst Limiti: 5.000.000 TL (Geri ödemesiz +Geri ödemeli)

Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen desteklemeye esas tutarın %25’ine kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkânları dâhilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.

Destek Unsurları: 
a) Makine-teçhizat desteği
b) Yazılım gideri desteği
c) Personel gideri desteği
ç) Bilgi Transferi desteği
d) Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune desteği
e) Hizmet alımı desteği

Destek Oranı: % 70 Geri Ödemesiz

  • Makine-Teçhizat Giderleri için % 70 Geri Ödemesiz ve %30 Geri Ödemeli

NOT: Makine-Teçhizat giderleri ve yazılım giderleri için; yerli malı belgesine sahip olunması halinde destek oranlarına % 15 ilave edilir.

KOSGEB’in, Stratejik Ürün Destek Programı yeniden düzenlendi.
Tarih: 23 Ocak 2018
Stratejik Ürün Destek Programı’nda, daha önce KOBİ’ler yalnızca büyük işletmeler ile iş birliği yapabilirken yeni düzenleme ile paydaşlarla da (kamu kurum/kuruluşu, meslek kuruluşu ile çalışan sayısı ya da mali bilanço / net satış hasılatı başvuru sahibi işletmeden büyük işletmeler) iş birliği yaparak proje sunabilecekler.

Yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar verilecek olan desteğe ilişkin Stratejik Ürün Destek Programı’nda yeniden düzenlemeler yapıldı.

Stratejik Ürün Destek Programı uygulama esaslarında, daha önce “işletme, bu programa münferiden ya da büyük işletme ile iş birliği yaparak başvurabilir. Büyük işletme ile iş birliği yapıldığı durumlarda birden fazla işletme projeye ortak olabilir”

şeklindeki madde ;

“İşletme, bu programa münferiden, paydaş (kamu kurum/kuruluşu, meslek kuruluşu ile çalışan sayısı ya da mali bilanço / net satış hasılatı başvuru sahibi işletmeden büyük işletmeler) ya da büyük işletme ile iş birliği yaparak başvurabilir. Paydaş ya da büyük işletme ile iş birliği yapıldığı durumlarda birden fazla işletme projeye ortak olabilir”

şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Programa başvuracak projelere, işletme başına 5 milyon liraya kadar yüzde 70’i geri ödemesiz, yüzde 30’u geri ödemeli olmak üzere yüzde 100 destek sağlanacak.

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6596/kosgebin-stratejik-urun-destek-programi-yeniden-duzenlendi

Translate »